Tinnitus

Omgaan met oorsuizen

Tinnitus, ook wel oorsuizen genoemd, is een aandoening waarbij een persoon geluiden hoort die niet door externe bronnen worden veroorzaakt. Deze geluiden kunnen variëren van een lichte, constante ruis tot een luide, schrille toon die het dagelijks leven kan beïnvloeden.

Oorsuizen

Tinnitus kan worden veroorzaakt door verschillende factoren, zoals gehoorverlies, schade aan het gehoororgaan, oorsmeer, bepaalde medicijnen, hoge bloeddruk, stress en angst. Het komt ook vaak voor bij mensen met gehoorverlies en kan hun algehele gehoorproblemen verergeren.

De symptomen van tinnitus kunnen per persoon verschillen en kunnen bestaan uit een constant of intermitterend geluid, zoemen, fluiten, sissen of klikken in het oor. Deze symptomen kunnen ook gepaard gaan met duizeligheid, misselijkheid en hoofdpijn.

Er is momenteel geen bekende genezing voor tinnitus, maar er zijn verschillende behandelingen beschikbaar om de symptomen te verminderen. Deze behandelingen kunnen bestaan uit geluids- en ontspanningstherapie, gehoorapparaten, cognitieve gedragstherapie en medicatie.

Met de juiste diagnose en behandeling kan tinnitusbeheer een positieve impact hebben op uw dagelijks leven.

SEIYO – Anti Tinnitus Therapie

In 2014 zijn wij getraind door de heer P.J. Jastrebroff. Na aanleiding van deze training zijn wij verder gaan kijken en uitgekomen bij de SEIYO Anti Tinnitus Therapie. Deze therapie sluit beter aan bij de wensen van de huidige maatschappij.

Het onderzoeksteam van Soundperience heeft een therapie programma ontwikkeld, dat het mogelijk maakt om Tinnitus klachten binnen 12 weken te verminderen.

De SEIYO therapie is een protocol, dat zich richt op het reactiveren van het hersendeel, dat aan het hoorproces deelneemt. Dit wordt gedaan met behulp van neurostimulatie door audio impuls training. Met name bij chronische tinnitus aan één of beide zijden en fluitende, ruisende of subjectieve tinnitus is de slagingskans bij de SEIYO therapie hoog.

Aan de hand van een berekening die voorafgaand aan de inzet van de therapie plaatsvindt, wordt duidelijk hoe hoog de kans van slagen is bij de SEIYO Anti Tinnitus Therapie. De programmering van het retrainer TWIN therapie toestel is afhankelijk van het, eveneens vooraf gemeten, persoonlijk klankprofiel. Na de berekening en de meting zal de tinnitus patient onder begeleiding gedurende 12 weken een strak Anti Tinnitus Programma moeten volgen.