Certificering

Door StAr gestelde eisen aan onze audiciens

Stichting Audicienregister stelt strenge eisen aan de registratie van audiciens om ervoor te zorgen dat zij de beste zorg bieden aan hun patiënten. Alleen StAr-geregistreerde audiciens komen in aanmerking voor eventuele vergoeding van uw zorgverzekeraar. Het is daarom van groot belang dat u zich ervan verzekert dat uw audicien StAr-geregistreerd is.

Stichting Audicienregister stelt de volgende eisen aan al haar audiciens:

Om StAr-geregistreerd te worden, moet de audicien voldoen aan de volgende eisen:

  1. Diploma-eisen: Een audicien moet het vakdiploma bezitten en voldoen aan de strikte voorwaarden die in Nederland gelden voor het behalen van het diploma. Als de opleiding in het buitenland is gevolgd, controleert StAr de inhoud van de opleiding om te beoordelen of deze voldoet aan de hoge eisen die StAr stelt. Een verplicht onderdeel voor alle StAr-geregistreerde audiciens is het kunnen toepassen van gehooronderzoek en het maken van een otoscopie. Klik hier voor de diploma-eisen.
  2. Verrichten van aanpassingen: De audicien moet op regelmatige basis voldoende ervaring opdoen door het uitvoeren van een minimaal aantal goed uitgevoerde handelingen per jaar. Als patiënt kunt u er dus op vertrouwen dat uw StAr-geregistreerde audicien de nodige ervaring heeft.
  3. Volgen van na- en bijscholing: Alle StAr-geregistreerde audiciens zijn verplicht om na- en bijscholing te volgen om hun kennis up-to-date te houden. Niet alle trainingen worden echter door StAr geaccrediteerd. De inhoud van de trainingen wordt beoordeeld door de accreditatiecommissie van StAr en op basis van hoge eisen wordt bepaald of een training voldoet aan de criteria.

Door te kiezen voor een StAr-geregistreerde audicien, kiest u voor kwaliteit en deskundigheid.