Begrijp de impact op uw dagelijks leven

Fixatie disparatie

Als je ergens naar kijkt moeten beide ogen exact naar hetzelfde punt kijken. Dit is nodig om diepte te kunnen waarnemen. Wanneer dit niet goed gebeurt, fixeer je (kijken) disparaat (niet goed). De hersenen kunnen de beelden van de beide ogen niet tot één enkel beeld versmelten, waardoor het zien onduidelijk wordt. Dit kan wazig zicht of onrustig gedrag veroorzaken.

Fixatiedisparatie signaleren

Fixatie disparatie is een aandoening waarbij de ogen niet goed samenwerken om naar hetzelfde punt te kijken, wat leidt tot problemen met dieptewaarneming. Het kan leiden tot wazig zicht en onrustig gedrag. Het is belangrijk om deze aandoening tijdig te signaleren, omdat het tot diverse klachten kan leiden. Klachten variëren van vermoeidheid na inspanning en hoofdpijn boven de wenkbrauwen tot nekklachten, droge ogen en lusteloosheid. Het kan ook leiden tot problemen bij sporten, zoals een verstoorde balans en evenwicht, problemen met oog-handcoördinatie en problemen met timing en inschatting van de positie van een bal in de ruimte.

In het onderwijs kan fixatie disparatie leiden tot problemen zoals slordig handschrift, hakkelend hardop lezen, slecht begrijpend lezen en beperkt ruimtelijk inzicht. Het is daarom van belang om deze aandoening tijdig te signaleren en te behandelen.

Onze meetmethode maakt gebruik van speciale polar testen om zowel veraf als nabij de afwijking van uw oogstand te meten. Door middel van een correct geplaatst prisma in uw bril kunnen we deze afwijking corrigeren. Hierdoor kunnen we vage ooggerelateerde klachten sterk verminderen of zelfs geheel laten verdwijnen. Het is helaas niet mogelijk om deze prisma’s in contactlenzen te verwerken.

Wanneer u vermoedt dat u last heeft van fixatie disparatie, kunt u een afspraak maken voor een meting. Tijdens deze afspraak zullen wij uw oogstand meten en een correctie voorstellen. De meting neemt ongeveer een uur in beslag. Wij adviseren u om bij het maken van de afspraak aan te geven dat u een fixatie disparatie meting wenst, zodat wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.