Second opinion

Zekerheid over uw hoortoestel

Als zelfstandig triage audicien kunt u ons vragen om een second opinion uit te voeren op uw elders aangeschafte hoortoestellen.

Tijdens een second opinion afspraak doen wij een uitgebreide anamnese om uw hoor behoefte duidelijk in kaart te brengen. Vervolgens inspecteren wij uw oren aan de buiten- en de binnenkant. Wij gebruiken hiervoor een video otoscoop, zodat u zelf op een groot scherm mee kunt kijken. Wij maken nog een tympanogram om te kijken of het trommelvlies normaal beweegt. Als dit alles in orde is dan gaan wij een volledige audiometrie uitvoeren. Dit bestaat uit het meten van de lucht geleiding, de been geleiding, het spraakverstaan en het onaangename luidheidsniveau. Met al deze gegevens gaan wij dan uw huidige hoortoestellen opnieuw inregelen. Dit doen wij middels een zogenaamde Real Ear Measurement. Dit houdt in dat wij met een probe tube metingen in uw gehoorgang doen. Om vast te stellen of de nieuwe instellingen een beter spraak verstaan geven sluiten wij af met een vrije veld meting. Na twee weken controleren wij nogmaals of alle instellingen naar wens zijn.

n.b. op sommige hoortoestellen welke door keten bedrijven worden geleverd zit een zogenaamd software slot. Indien uw hoortoestellen zijn voorzien van een dergelijk slot dan kunnen wij u helaas niet helpen.